Talent Finder Wsparcie na każdym etapie rekrutacji

Talent Finder ATS (Applicant Tracking System) to nowoczesna aplikacja internetowa, gwarantująca skuteczne zarządzanie procesami rekrutacji (od momentu tworzenia ogłoszenia, jego publikację w mediach, spływ i selekcję ogłoszeń, po kontakty z kandydatami). Aplikacja dostępna z poziomu Internetu jest prosta w obsłudze i wygodna w użytkowaniu.

Zakładanie
projektów

Zakładanie projektów

Zakładanie odrębnych projektów na każdy prowadzony proces rekrutacji, to rozwiązanie które zapewnia łatwy i szybki dostęp do wszystkich kandydatów zainteresowanych konkretnym stanowiskiem w danej lokalizacji oraz umożliwia indywidualne zarządzanie każdym procesem rekrutacji.

Zakładając projekt decydujesz czy będziesz go prowadzić jednoosobowo, czy zaprosisz do grupy projektowej innych pracowników firmy, którzy mają mieć wgląd do rekrutacji. Dzięki temu nie musisz wysyłać CV mailem do osoby decydującej
o zatrudnieniu, a wszystkie dane, komentarze i informacje zwrotne pozostają
w systemie.

Zarządzanie
zgłoszeniami

Zarządzanie zgłoszeniami

Osoba zarządzająca rekrutacją w pełni administruje zgłoszeniami kandydatów m.in. poprzez: rankingowanie CV, nadawanie oceny po przeczytaniu dokumentów, nadawanie statusów w wybranym projekcie lub całej bazie, prowadzenie notatek na temat kandydatów, planowanie spotkań i kontaktów telefonicznych za pomocą kalendarza, który można zintegrować z programem pocztowym (Outlook lub Lotus).

Własna baza
kandydatów

Własna baza kandydatów

Firmy korzystające z aplikacji Talent Finder mają możliwość budowania własnej bazy CV, a dzięki temu skracania procesu rekrutacji i jednocześnie ograniczenia kosztów ponoszonych na publikowane ogłoszenia.

Kandydaci za pomocą linku APLIKUJ odpowiadają na opublikowane ogłoszenie wypełniając krótki formularz zgłoszeniowy i dołączając do niego CV i opcjonalnie list motywacyjny. Każde zgłoszenie pojawia się przy konkretnym projekcie rekrutacyjnym, a jednocześnie zasila bazę kandydatów danej Firmy. Dodatkowo przy integracji ze stroną Kariera, osoby zainteresowane pracą w danej firmie, które w danym momencie nie znajdą ogłoszeń pasujących do swojego profilu mogą zaaplikować do bezpośrednio do bazy za pomocą dostępnego formularza.

Kontakt
z kandydatami

Kontakt z kandydatami

Przygotowaliśmy specjalny moduł do korespondencji, dzięki któremu na każdym etapie rekrutacji w prosty sposób Rekrutujący może skomunikować się
z kandydatami. Rekruterzy mogą wprowadzić do systemu wszystkie szablony / wzorce wiadomości wysyłane do kandydatów, co znacznie przyspiesza proces komunikacji z aplikującymi do pracy osobami. Rekruter decyduje czy chce wysłać wiadomość tylko do wybranego kandydata, czy skorzystać z opcji korespondencji seryjnej.

W systemie przewidziane są również maile systemowe (wysyłane automatycznie) np. podziękowanie za odpowiedź na ogłoszenie, czy zaaplikowanie bezpośrednio do bazy, dzięki czemu kandydaci otrzymują potwierdzenie zgłoszenia oraz informacje o dalszych etapach. Po zakończeniu projektu system przypomina
o wysłaniu podziękowania za udział w rekrutacji do wszystkich osób biorących
w niej udział.

Moduł
raportowania

Moduł raportowania

Na każdym etapie procesu rekrutacyjnego istnieje możliwość generowania raportów na temat prowadzonych procesów, a także monitorowanie skuteczności mediów, z których kandydaci zgłaszają się na ogłoszenia. Takie rozwiązanie ułatwia właściwe typowanie mediów (serwisów internetowych czy tytułów prasowych) najbardziej skutecznych przy kolejnych rekrutacjach.

Dodatkowo system pozawala wygenerować szereg różnorodnych raportów na temat pojedynczych lub wielu projektów rekrutacyjnych, publikowanych ogłoszeń, czy zgłoszeń kandydatów.

Archiwizacja
projektów

Archiwizacja projektów

Po zakończeniu procesu rekrutacji i wysłaniu podziękowania do wszystkich kandydatów, system archiwizuje projekt. Dzięki temu zachowuje się pełna historia z prowadzonych rekrutacji, a jednocześnie w każdej chwili można sprawdzić jakie były zgłoszenia w projekcie, gdzie były zamieszczane ogłoszenia, jacy kandydaci byli rozpatrywani w finale.

W sytuacji pojawienia się w firmie podobnej rekrutacji wystarczy skopiować projekt z archiwum wraz z ogłoszeniem, a nawet listą kandydatów, aby przyspieszyć uruchomienie procesu i zaoszczędzić czas Rekrutera.

Ochrona
danych

Ochrona danych

Aplikacja Talent Finder gwarantuje bezpieczeństwo przechowywanych
i przetwarzanych danych osobowych. Stosujemy wysoki poziom zabezpieczeń, każde konto chronione jest indywidualnym hasłem, udostępniamy konta o różnych poziomach uprawnień, połączenie
z witryną jest szyfrowane, a jednocześnie samo korzystanie z aplikacji jest łatwo dostępne, ponieważ wystarczy dowolna przeglądarka i połączenie
z Internetem.

Zabezpieczenia naszej infrastruktury informatycznej jest zgodne
z "Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Pomoc
techniczna

Pomoc techniczna

Nasi Klienci i kandydaci aplikujący do systemu mogą liczyć na bieżącą pomoc Biura Obsługi Klienta. Konsultanci dostępni są od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 17.00.

Użytkownicy aplikacji mogą kontaktować się z nami mailowo, telefonicznie lub korzystać ze szczegółowego przewodnika po systemie dostępnego on-line.

Z Talent Findera skorzystali m.in.:

Poznaj naszych klientów »    Case studies »